Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys

Naiset luovat turvallisen maailman.

Suomen NNKY-liitto ry

Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen NNKY

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen tyttöjen ja naisten verkosto, jossa haluamme erilaisuuden ymmärtämisen kautta rakentaa väkivallatonta ja turvallista maailmaa. 120 maassa toimiva maailmanlaaja, ekumeeninen NNKY-liike luo mahdollisuuksia eri-ikäisten naisten ja tyttöjen kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle.

Suomen NNKY-liitto toimii itsenäisiä NNKY:n paikallisyhdistyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä ja on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä. Taustayhteisömme on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA). NNKY-liitto omistaa lomanviettopaikka Tunturikeimiön Muoniossa sekä Kampissa sijaitsevan kiinteistön, jossa toimii Hotelli Helka.

Kansainväliset rauhan, ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön kysymykset innostavat jäseniämme monenlaiseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Sekä Suomen NNKY-liitto että NNKY:n Maailmanliitto pyrkivät naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen mm. koulutuksen ja kehitysprojektien avulla sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naiskauppaa vastustamalla. Tärkeä työmuoto on nuorten naisten kouluttaminen johtajuuteen ja vastuuseen.