Suomen NNKY-liitto ry
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Suomen NNKY-liitto ry

Naisten rohkeita ja rakastavia tekoja

Suomen NNKY-liitto on historiansa aikana ollut mukana merkittävissä yhteiskunnallisissa muutoksissa ja parantanut suomalaisen naisen asemaa mm. edistämällä naisten pääsyä työelämään, kampanjoimalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sekä tukemalla yhteistä pappeutta. NNKy perustetiin Suomeen vuonna 1896.

Suomen NNKY-liitto toimii itsenäisiä NNKY:n paikallisyhdistyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä ja on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä. Liitto edistää tasa-arvoa ja ekumeniaa ja parantaa naisten ja tyttöjen asemaa.

Kansainvälinen taustayhteisömme on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA).

Tunturikeimiö on NNKY-liiton ylläpitämä toimintakeskus ja lomanviettopaikka Muoniossa.

Kampissa sijaitsevassa NNKY:n naisten vuonna 1928 rakennuttamassa talossa toimii Hotelli Helka.