Suomen NNKY-liitto ry
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Suomen NNKY-liitto ry

Naisten rohkeita ja rakastavia tekoja

Suomen NNKY-liitto on historiansa aikana ollut mukana merkittävissä yhteiskunnallisissa muutoksissa ja parantanut suomalaisen naisen asemaa mm.

  • edistämällä naisten pääsyä työelämään,
  • tukemalla pappisviran avaamista naisille,
  • kampanjoimalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja
  • rohkaisemalla nuoria naisia johtajuuteen.

NNKY perustetiin Suomeen vuonna 1896.

Suomen NNKY-liitto toimii itsenäisiä NNKY:n paikallisyhdistyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä ja on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä. Liitto edistää tasa-arvoa ja ekumeniaa ja parantaa naisten ja tyttöjen asemaa.

Kansainvälinen taustayhteisömme on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA).

Tunturikeimiö on NNKY-liiton ylläpitämä toimintakeskus ja lomanviettopaikka Muoniossa.

Kampissa sijaitsevassa NNKY:n naisten vuonna 1928 rakennuttamassa talossa toimii Hotelli Helka.