Suomen NNKY-liitto ry
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Suomen NNKY-liitto ry

Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen NNKY

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen tyttöjen ja naisten ekumeeninen liike. Toimimme 120 maassa ja luomme mahdollisuuksia eri-ikäisten naisten ja tyttöjen kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle.

Suomen NNKY-liitto toimii itsenäisiä NNKY:n paikallisyhdistyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä ja on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä. Kansainvälinen taustayhteisömme on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA). Tunturikeimiö on NNKY-liiton ylläpitämä toimintakeskus ja lomanviettopaikka Muoniossa. Kampissa sijaitsevassa NNKY:n talossa toimii Hotelli Helka.

Kansainväliset rauhan, ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön kysymykset innostavat jäseniämme monenlaiseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Sekä Suomen NNKY-liitto että NNKY:n Maailmanliitto pyrkivät naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen mm. koulutuksen ja kehitysprojektien avulla sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naiskauppaa vastustamalla. Tärkeä työmuoto on nuorten naisten kouluttaminen johtajuuteen ja vastuuseen.