På svenska
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

KFUK - Våga drömma

Våga drömma om en plats där alla kvinnor oavsett ålder, utseende, språk eller religion kan mötas och dela med sej av sina erfarenheter.

 

KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor) är en ekumenisk och internationell kvinno- och ungdomsorganisation. I Finland verkar vi i 25 föreningar på 23 orter. Tre av föreningar är svenskspråkiga. I världen bedrivs KFUK-verksamhet i över 120 länder med omkring 25 miljoner kvinnor och barn som medlemmar.

KFUK har som upgift att, inspirerad av den kristna tron, utveckla och öka samhörigheten och ledarskap bland kvinnor och flickor så att fullständiga mänskliga rättigheter, välfärd, säkerhet, frihet, rättvisa och fred kan garanteras alla människor.

Våga drömma om en rättvis, trygg och jämlik värld.

KFUKs historia går tillbaka till 1850-talet, då de första föreningarna inledde sin verksamhet i England. Det internationella samarbetsorganet KFUKs världsförbund grundades år 1894.

KFUK har som mål att förbättra livsvillkoren för flickor och kvinnor bl.a. med hjälp av utbildning, små lån och utvecklingsprojekt samt genom att bekämpa våld mot kvinnor och kvinnohandel. En viktig arbetsform är även att utbilda unga kvinnor till ledarskap och ansvar.

Genom KFUKs världsförbund och KFUK-föreningarna i Europa erbjuds även finländska ungdomar möjlighet att delta i internationella evenemang, utbildning och läger eller att ansöka om praktik utomlands.

Våga drömma om möjligheten att pusta ut mitt i vardagen, att söka sej till naturens ro, att ha hobbyer och att lära sej nya färdigheter.

I Finland har KFUK verkat sedan 1896. Lokalföreningarnas verksamhet är mångsidig och omfattar allt från praktiska kurser till hobbycirklar och allt från andlig verksamhet till socialt arbete.

Förbundet KFUK koordinerar, utbildar, informerar och sköter nationella och internationella förbindelser. Förbundet har fjällstugan på Keimiötunturi i Muonio. Förbundets medlemstidning Näkyvä Nainen utkommer sex gånger om året.


Information om verksamheten:

Förbundet KFUK i Finland
Norra Järnvägsgatan 23 B
00100 Helsingfors
tel (09) 434 2290
e-post **@**

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A
00100 Helsingfors
Närmare information via ordförande Maria Lindberg
tel 050 342 7129
e-post **@****@**

Kotka KFUK
Närmare information via ordförande Liisa Toikka
tel (05) 260 9079, 045 673 1949 
**@**

Åbo KFUK
Information om verksamheten ger ordförande
Leila Storgård
tel 040 505 0760

 

Tunturikeimiö
Jerisjärventie 320
99300 MUONIO
tel 0500 209 630
**@**
www.tunturikeimio.fi
www.facebook.com/tunturikeimio


Hotell Helka
Norra Järnvägsgatan 23
00100 Helsingfors
tel 0800 169 069, (09) 613 580
fax (09) 441 087
e-post **@**

Tukea ja välittämistä

Jäsenlehti Näkyvä Nainen

Hotelli Helka

Toimintakeskus Tunturikeimiö