NNKY maailmalla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

NNKY:n maailmanneuvosto

Globaali NNKY-liike kutsuu nuoret naiset muuttamaan valtarakenteita

 

NNKY-liikkeen 29. maailmanneuvosto eli yleiskokous järjestettiin 17.-22.11.2019  Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Tavoitteena on tunnistaa tyttöjä ja nuoria naisia odottavia tulevaisuuden haasteita, ymmärtää olemassa olevia mekanismeja ja aikaansaada uusi, innovatiivinen strategia yhteisesti asetetun tavoitteen ja vision saavuttamiseksi.  

 

NNKY:n Maailmanliiton (World YWCA) visiossa vuoteen 2035 mennessä 100 miljoonaa nuorta tyttöä ja naista muuttavat valtarakenteita ja luovat oikeudenmukaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja auttavat luomaan maailmaa ilman väkivaltaa ja sotaa.

 

Viikon kestävässä yleiskokouksessa on luvassa paljon hallinnollista päätöksentekoa. Hyväksyttäväksi esitetään hallituksen toimintakertomus, pääsihteerin ja rahastonhoitajan raportit sekä uusi strategiakehys. Lisäksi valitaan uusi sukupolvi johtajia NNKY:n Maailmanliiton hallitukseen seuraavalle neljävuotiskaudelle.

 

Ohjelmassa on erilaisia työpajoja osaamisen jakamiselle ja uusien taitojen oppimiselle sekä hengellisyyttä ja spiritualiteettia ravitsevia hartaushetkiä. Tilaa on varattu myös toisiimme tutustumiselle. Yhtenä päivänä kaikki osallistuvat Thursdays in Black-kampanjaan. Pukeutumalla mustaan osoitamme solidaarisuutta seksuaalista väkivaltaa kokeneita naisia kohtaan.

 

Solidaarisuutta ja sisaruutta


Yleiskokouksen osallistujat edustavat kukin kansallisia yhdistyksiä, jotka ovat muotoutuneet kukin omassa kansallisessa kontekstissaan, kulttuurien ja kokemusten dialogissa. Jokainen osallistuja kantaa tätä erityisyyttä itsessään.

 

Maailmanliiton yleiskokouksessa näkyviin tulevaa moninaisuutta juhlitaan, mutta tunnistetaan myös sen aiheuttamat vaikeudet ja jakautuminen. 

 

Yhteiseksi arvoperustaksi on sovittu erilaisuuden kunnioittaminen ja avoimuus oppia toiselta.

 

Yleiskokoukseen sisällytetään lukuisia konsultatiivisia, ymmärrystä syventäviä keskustelutilaisuuksia NNKY-liikkeen ajankohtaisista haasteista ja sisäisestä moninaisuudesta.  Yhteiseksi arvoperustaksi on sovittu erilaisuuden kunnioittaminen ja avoimuus oppia toiselta.

 

Ubuntun-käsitettä ja -filosofiaa  käytetään apuna nyt, kun yleiskokous pidetään Etelä-Afrikassa. Ubuntu tarkoittaa suomeksi käännettynä ihmisenä olemisen laatua. Ubuntu on usko universaaliin siteeseen ja jakamiseen, joka yhdistää yhdeksi koko ihmiskunnan. Minä olen koska sinä olet. Minun ihmisyyteni on sidottu sinun ihmisyyteesi.

 

Yhteinen ihmisyys konkretisoituu erityisesti juuri Etelä-Afrikan historiassa. Etelä-Afrikasta on löydetty eniten ihmisten fossiileja. Nykyihmisen, homo sapiensin, on arvioitu asuttaneen eteläistä Afrikkaa jo 170 000 vuotta ja uusimmat tutkimukset siirtävät nykyihmisen historian jopa 350 000 vuoden päähän. Ihmisen alkuperä on tässä maaperässä.

 

Maailmanliiton yleiskokouksessa toivotaan, että usko universaaliin jakamiseen ja ihmisyyden siteeseen vahvistuisi jokaisessa osallistujassa, ja tulisi määritteleväksi piirteeksi myös koko Maailmanliiton yhteisölle. 

 

Miten tässä onnistutaan? Kerromme maailmanneuvoston ajankohtaisia kuulumisia tuoreeltaan Suomen NNKY-liiton sosiaalisessa mediassa. Lue lisää myös Näkyvä Nainen -lehden vuoden 2020 ensimmäisestä numerosta.

 

Virpi Paulanto, delegaation jäsen

Tukea ja välittämistä

Jäsenlehti Näkyvä Nainen

Hotelli Helka

Toimintakeskus Tunturikeimiö