Yhteistyökumppanit
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Yhteistyökumppanit

Kamalat äidit -toimintaa toteutetaan yhteistyössä useiden eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Kun Kamalat äidit -toimintaa käynnistetään uudella paikkakunnalla, yritämme löytää yhteistyökumppanin, joka voisi tarjota vertaisryhmälle kokoontumistilan ja pientä tarjoilua ryhmäkerroille. Eri seurakunnat, kunnat ja järjestöt ovat lähteneet hienosti mukaan yhteistyöhön ja lähes joka paikkakunnalta onkin löytynyt kumppani, jonka kanssa yhteistyötä tehdään.

Kamalat äidit -toiminnan kehittämistyötä tehdään yhdessä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hankkeen kanssa. Yhteistyössä kehitetään muun muassa Kamalat äidit -verkkovertaistoimintaa sekä Kamalat äidit pop up -toimintaa.

Monikulttuurisen Kamalat äidit -toiminnan yhteistyökumppanina on Suomen Pakolaisapu, jonka kanssa suunnitellaan ja toteutetaan monikulttuurisia Kamalat äidit -pilottiryhmiä pääkaupunkiseudulla. Monikulttuurista työtä tehdään yhteistyössä myös Kalliolan Setlementin kanssa, jonka asukastaloissa monikulttuuriset pilottiryhmät kokoontuvat.