UUSI VIMEO: Naisten rohkeita ja rakastavia tekoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

UUSI VIMEO: Naisten rohkeita ja rakastavia tekoja

NNKY eli Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on eri-ikäisten, rohkeasti toistemme ja koko maailman hyväksi toimivien naisten liike. Kamalat äidit® ja Voimasiskot™ ovat vertaistoimintamuotojamme. Lapissa meillä on kaksi kaikille avointa matkailukohdetta, Tunturikeimiö Muoniossa ja Jerstitupa Enontekijöllä. Kansainvälinen NNKY-liike eli YWCA toimii maailmalla yli sadassa maassa. Suomessa NNKY:n paikallisyhdistyksiä on reilut kaksikymmentä. Tutustu lisää, tule NNKY:hyn! 

 

Vimeon voit katsoa tässä - Check out the new Vimeo:

 

YWCA of Finland

Courageous and loving acts by women

 

YWCA is a movement of women of all ages who work courageously to help each other and the whole world. We want to build an equal, just and caring society, in which everyone can live and act safely. Our advocacy and communications focus on issues of equality. We bring girls and women together and support them at different stages of life.

 

We are part of a worldwide YWCA movement that unites girls and women in 120 countries. We strengthen the leadership and social capital of girls and young women in collaboration with the international movement.

 

How we work:

We love our neighbour – we are open and hospitable both locally and globally

We work together – with us, you can grow to be brave through working as part of a group

We respect everyone – we promote equality by respecting everybody’s human dignity and rights

 

Terrible Mothers (Kamalat äidit®) offers peer support to mothers of adolescent children

Power Sisters (Voimasiskot™) supports all women at unique moments in their life

 

We are an ecumenical Christian movement. We gather at YWCA’s 25 local associations to do various  activities together, learn and socialise. Membership benefits for members of the YWCA include the Näkyvä Nainen (Visible Woman) magazine and discounts in hotel Helka in Helsinki and at the Tunturikeimiö resort and Jerstitupa cottage in Lapland. You can participate in YWCA activities also without membership. Welcome!

 

KFUK i Finland

Kvinnors gärningar med kärlek och mod

 

KFUK är en organisation för kvinnor i olika åldrar som modigt agerar för varandra och hela världen. Vi bildar ett jämlikt, rättvist och välmående samhälle där det är tryggt att leva och agera för alla. Vi informerar om och påverkar i jämlikhetsfrågor. Vi förenar och stöder flickor och kvinnor i olika skeden av livet.

 

Vi är en del av det globala YWCA som förenar flickor och kvinnor i 120 länder. Tillsammans med den globala organisationen förstärker vi ledarskap och ett socialt kapital bland flickor och unga kvinnor.

 

Vårt sätt att agera:

Vi älskar våra nästa – vi är öppna och gästvänliga lokalt och globalt

Vi gör tillsammans – med oss kan hen växa till en modig individ genom agera tillsammans

Vi respekterar alla – vi befrämjar jämlikheten genom att respektera allas människovärde och rättigheter

 

Kamalat äidit® "Jobbiga mammor" erbjuder kamratstöd för mödrar till barn i puberteten

Voimasiskot™ "Kvinnokraft" stöder alla kvinnor under unika skeden i livet

 

Vi är en ekumenisk kristen organisation. KFUK:s 25 lokalföreningar ordnar mångsidiga aktiviteter med möjligheter att göra saker tillsammans, lära sig nytt och möta varandra. KFUK:s medlemmar får som medlemsförmån tidningen Näkyvä Nainen samt rabatter på hotell Helka i Helsingfors och på Tunturikeimiö och Jerstitupa i Lappland.

Du kan delta i vår verksamhet även utan medlemskap – välkommen med!