Haku päällä hallitukseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Haku päällä hallitukseen

Oletko aina halunnut mukaan NNKY-liiton hallitukseen? Nyt se on mahdollista!

Vaalitoimikuntamme kutsuu nuoria naisia ja eri-ikäisiä naisia ehdokkaiksi Suomen NNKY-liiton hallitukseen kaudelle 2020-21. Onko sinulla tarmoa ja tahtoa luotsata Suomen NNKY-liittoa arvojemme ja strategiamme mukaisesti?

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa, verkostoitua, oppia hallinnollista työskentelyä ja saada omaan ansioluetteloon arvostettua täydennystä.

Ota yhteyttä omaan tai lähimpään NNKY:n paikallisyhdistykseesi!

NNKY:n paikallisyhdistysten yhteystiedot löydät täältä:
https://www.ywca.fi/paikallis

Suomen NNKY-liiton yhteystiedot täältä:
https://www.ywca.fi/yhteystiedot


Ehdokaslomakkeet olemme postittaneet NNKY:n paikallisyhdistyksiin kirjepostina ja sähköpostitse. Pyydämme palauttamaan ne Suomen NNKY-liiton toimistoon skannattuna **@** tai kirjepostina 23.10.2019 mennessä. Lähetättehän tiedon kirjepostin lähettämisestä myös sähköpostiin **@**.
 

Vaalipäivä on 30.11.2019 klo 13 alkavassa liiton kokouksessa.
 

  • Suomen NNKY-liiton hallitukseen kuuluu liiton kokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä enemmistön tulee olla NNKY:n jäseniä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että ehdolle asetettaessa enintään 30-vuotiaita on vähintään 25 % ja vähintään yksi äidinkieltään ruotsinkielinen. Jäsenistä vuosittain erovuorossa on puolet (1/2). Vuosittain uusia hallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan edellä mainittua periaatetta. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet voivat toimia enintään kolme kaksivuotiskautta peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

(Suomen NNKY-liiton säännöt, kohta 11. Hallitus)
 

  • NNKY-liiton vaalitoimikunta kuvailee hallituksemme tehtäviä mm. näin:

    Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kantavat vastuun liiton toiminnasta ja taloudesta. Hallitustyöskentely on vastuullista ja kokouksia on noin kerran kuukaudessa lauantaisin. Kokousmateriaali tutustumista varten on valmiina muutamaa päivää ennen kokousta. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat mukana liiton kehittäjäryhmissä, osallistuvat aktiivisesti järjestöpäiville ja liiton kokouksiin.

 

  • Hallitukseen voi hakeutua, vaikkei kokemusta vastaavasta olisikaan, riittää kun on intoa oppia uutta! Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa on perehdytys tehtävään.

 

LUE MYÖS 

Suomen NNKY-liitto ry:n kokous ja vaali 30.11.2019

Strategia 2019-2021


docx liite

Ehdokaslomake 2019, Suomen NNKY-liiton hallitus