Liiton kokous 30.11.2019
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Liiton kokous 30.11.2019

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:n kokous

pidetään lauantaina 30.11.2019 klo 13 Helsingissä Hotelli Helkan kokoustila Saarnissa, Pohjoinen Rautatiekatu 23. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30. Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat, joihin sisältyy liiton hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali.

• valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja

• valitaan 6–8 hallituksen varsinaista jäsentä, joista on vuosittain erovuorossa puolet (1/2), aluksi arvan, sitten vuoron mukaan (Säännöt, kohta 9 Liiton kokouksen asiat)

Asioista, jotka jäsen haluaa saattaa liiton kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. (Säännöt kohta 8. Aloiteoikeus)

 

Ohjelma

9:00 

Aamiainen Ravintola Helkan Keittiössä

 

10:00 

Tuoreet terveiset NNKY:n Maailmanliiton kokouksesta

 

11:00 

Liiton puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaiden esittäytyminen

 

11:45 -12:45 

Lounas Ravintola Helkan Keittiössä

 

12:30 – 13:00 

Kokouksen valtakirjojen tarkastus

 

13:00                                            

Liiton kokous

 

LUE MYÖS:

Suomen NNKY-liiton strategia

Haku päällä hallitukseen

 

*

 

Förbundet Kristliga Föreningar av Unga Kvinnor i Finland rf:s möte
 

Förbundsmöte hålls lördagen den 30 november 2019 kl. 13 i konferensrummet Saarni på Hotell Helka, Norra Järnvägsgatan 23 i Helsingfors. Fullmaktsgranskningen börjar kl. 12.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bland annat val av förbundsstyrelsens ordförande och medlemmar.

• väljs vartannat år styrelseordförande

• väljs 6–8 ordinarie styrelsemedlemmar av vilka hälften (1/2) årligen är i tur att avgå, i början avgör lotten, därefter växelvis (Stadgar paragraf 9. Ärenden på förbundsmötet)

Ärenden som en medlem önskar få behandlade på förbundsmötet ska presenteras skriftligen för styrelsen senast sex veckor före mötet. (Stadgar paragraf 8. Initiativrätt)