JKL: Voimasiskot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Ensimmäinen Voimasiskot-ryhmä alkaa Jyväskylän NNKY:llä tammikuussa

Voimasiskot on naisille suunnattu vertaisryhmä, joka tähtää naisten henkiseen voimistumiseen ja omien voimavarojen käyttöönottamiseen. Ryhmissä käsitellään luottamuksellisessa ja arvostavassa hengessä naisena olemisen kysymyksiä, tunteita, ristiriitoja, lapsuutta, toiveita ja odotuksia. Voimasiskoissa vallitsee myötätunnon ilmapiiri, jossa naiset saavat vahvistua yhteisen jakamisen kautta.

 

Kuka on Voimasisko?

Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille naisille, joita kiinnostaa pienryhmätyöskentely tunteiden ja voimavarojen parissa. Voimasiskot-vertaistoiminnan tarkoituksena on antaa naisille työkaluja omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen.  

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Samalla itsetuntemus voi vahvistua. Oman itsensä ja elämänhistoriansa työstäminen avaa tietä kohti tasapainoisempaa ja hyvää elämää.  Ryhmässä voi turvallisessa ilmapiirissä jakaa myös kipeitä kokemuksia ja harjoitella tunnetaitoja.

Ryhmä mahdollistaa myös uusien ihmissuhteinen syntymisen, yhteisen hiljentymisen sekä Jumalan hoitamaksi tulemisen kokemuksen. Ryhmissä jaetaan ja kannustetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Niissä toteutuu vertaisuuden jalo ajatus; antaessaan myös saa.

Tervetuloa mukaan ryhmään

Ryhmä on täynnä.

Lisätietoja Jyväskylän ryhmätoiminnan osalta:

Elise Vilpas
**@**

 

Valtakunnallinen Voimasiskot -projekti/Suomen NNKY-liitto

**@**

 

Mikä NNKY?

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on kansainvälinen liike, jossa tärkeitä asioita ovat ekumeeninen kristillisyys, tyttöjen ja naisten tukeminen, turvalliset tilat sekä lähimmäisistä huolehtiminen.