Henkilötietojen käsittely
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Henkilötietojen käsittely Oulun NNKY:ssä 25.5.2018

NNKY:n toimintaan osallistuminen ja NNKY:n jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen turvallista käsittelyä siten, ettei yksityisyyden suojaa vaaranneta. Yhteisillä tietojärjestelmillä kuten NNKY:n jäsenrekisterillä sekä huolellisella henkilötietojen käsittelyllä varmistamme sen, että NNKY:ssä henkilötietoja käytetään vastuullisesti.

 

Rekisterinpitäjä

Oulun NNKY

Asemakatu 15

90100 Oulu

040 7514480

**@**

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Maarit Peltoniemi

040 7514480

**@**

Asemakatu 15

90100 Oulu

040 7514480

Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Oulun NNKY käyttää oman yhdistyksensä henkilötietoja yhdistyksen toimintaan liittyvään tiedotukseen, tilastointiin ja raportointiin.

Henkilörekisteri Oulun NNKY:ssä

Jäsenrekisteri

  • Yhdistyslain §11.1 mukaan jäsenluetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Vaatimus nimen täydellisyydestä koskee kaikkia jäsentyyppejä, yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä ja säätiöitä. Jäsenluettelossa voi olla myös tietoja jäsenyyden syntymisen ja päättymisen ajasta, jäsenmaksuvelvoitteen hoitamisesta, jäsenten ammatista ja työpaikasta sekä sähköpostiosoitteesta.
  • Jäsenluetteloon on merkitty jäsenen nimi, mahdollisesti syntymäaika tai vuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymisajankohta, valintaruudut Uutiskirjeestä ja Näkyvä Nainen -lehdestä.

Oulun NNKY:n ja Suomen NNKY-liiton välille on tehty kirjallinen sopimus jäsenrekisterin käyttämisestä. Sopimukseen on kirjattu yhdistyksen nimeämä jäsenrekisterin käyttäjä. Käyttäjien salasanat ovat suojatussa muodossa.

TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, esim. suoramarkkinointitarkoituksiin, ilman jäsenen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Yhdistyksen palkatut työntekijät keräävät manuaalista aineistoa ja tallentavat tiedot rekisteriin sekä ilmoittavat muutoksista rekisterin ylläpitäjälle.

ATK:lle talletetut tiedot

Rekisterin tiedot kerätään tietokantaan, johon pääsevät ainoastaan palkatut työntekijät.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen rekistereihin.
Tietojen tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti palkatulle työntekijälle. Pyynnön käsittelee yhdistyksen hallitus.

REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Virheelliset tiedot korjataan välittömästi.

Mikäli tämä seloste muuttuu, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä.