Kannusta ja äänestä nuorta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Kannusta ja äänestä nuorta seurakuntavaaleissa

Miksi nuoria tarvitaan mukaan päätöksentekoon?
− "Nuorissa on tulevaisuus" sanonta pitää paikkansa! Nuorilla on uusia, tuoreita ajatuksia ja mielipiteitä, joita kannattaa kuunnella. Nuoriin tutustuu luomalla verkostoja ja ennen kaikkea kuuntelemalla ja olemalla hyvä lähimmäinen. Olen huomannut, että kun nuori tuntee olevansa turvallisen ja luotettavan ihmisen seurassa, joka ei tuputa mitään, syntyy hyviä keskusteluja. Kun luottamus on saatu, alkaa nuori ihan oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä, vastaa Vaasan NNKY:n puheenjohtaja Arja Sillanpää.

Suosittelen nuorille naisille myös NNKY-liiton luottamustehtäviä, niissä saa hyödyllistä oppia.

Miksi nuoret eivät vaikuta kirkossa?

Tammikuussa Kirkon kasvatuksen päivien paneelikeskustelussa löytyi neljä syytä sille, miksi nuoret eivät vaikuta kirkossa:

1) nuorilla ei ole tarvittavia tietoja, 2) päättäjät eivät tue nuoria, 3) työskentelytavat ovat kankeita ja 4) kynnys vaikuttamiseen on liian korkea.

Miksi kannattaa äänestää nuorta?

Tavoitteena on saada seurakuntiin kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.

 


Neljän vuoden välein järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien ylin johto eli luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Ennakkoäänestys
6.−10.11.2018

 

Varsinainen vaali
su 18.11.2018

 Merkittäviä päätöksiä
 

Seurakuntien toimintamenoista n. 26 % ohjataan lapsi- ja nuorisotyöhön. Osuudesta ja sen käytöstä päättää seurakuntaneuvosto. Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät myös merkitävistä taloudellisista resursseista, joilla on merkitystä alueen ihmisten elämään. Päätöksenteossa kannattaa siis olla mukana!

16-vuotiaat ovat saaneet äänestää seurakuntavaaleissa vuodesta 2010 lähtien, mutta vain 6% kirkon luottamustoimijoista on alle 30-vuotiaita. Olisitko sinä mukana lisäämässä nuorten osuutta päätöksentekijöissä tai vaikuttamassa siihen, että nuoret innostuvat asettumaan ehdokkaiksi ja äänestämään vaaleissa?
 

NNKY:n Laila Nieminen halusi osallistua päätöksentekoon
 

NNKY-liiton hallituksen jäsen ja Joensuun NNKY:n aktiivi Laila Nieminen kiinnostui seurakunnan luottamustehtävistä ja lähti ehdokkaaksi edellisissä vaaleissa.

– Tulin valituksi Joensuun Rantakylän seurakuntaneuvostoon, jossa pääsen vaikuttamaan siihen, mitä kotiseurakunnassani tapahtuu. Minut valittiin myös Joensuun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Oma seurakuntani on minulle tuttu pienestä lapsesta saakka. Ehdokkaaksi lähdin, koska halusin vaikuttaa ja osallistua seurakuntani päätöksentekoon.


Mitä luottamushenkilöt tekevät seurakunnissa?


Vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken. Myös kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa ja he edustavat kaikkia yhtymän seurakuntia.

Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto vastaa seurakuntayhtymän käytännön johtamisesta eli panee toimeen kirkkovaltuuston päätökset ja valmistelee sen kokoukset. Lähde: evl.fi

 


Tietoa ja tukimateriaalia

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n kotisivulta löytyy tietoa ja tukimateriaaleja nuorille ehdokkaille ja äänestäjille:

http://www.naviryhma.fi/seurakuntavaalit-2018/

Minkälainen on sinun kirkkosi? Miten seurakuntasi toimii – mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan? Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit.

seurakuntavaalit.fi

Nuoren Kirkon Youtube-kanavalta löytyvät myös yhteiskampanjamme videot!

https://www.youtube.com/channel/UCrMRpuTAMDFRvTnMmFMY02w/videos