Vertaisohjaajia tunnetaitoryhmään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Tule vertaisohjaajaksi Voimasiskot -tunnetaitoryhmään

Haluatko ohjata pienryhmää mielenkiintoisten keskustelun parissa, tutkailla tunteita ja tukea naisten tunnetaitoja?

Etsimme kahta vertaisohjaajaa naisten tunnetaitoryhmälle. 10 kertaa kokoontuvat ryhmän on tarkoitus aloittaa toimintansa syyskaudella. 

Ohjaajat saavat itse vaikuttaa ryhmän ohjelmaan, mutta sen sisältö perustuu Voimasiskot-materiaaliin. Ohjaajat saavat käyttöönsä ohjaajan oppaan sekä osallistujille jaettavan Voimasiskot-kirjasen.  

 

Lisätietoja: **@**, 040 740 4472/ Tanja Nieminen

 

Voimasiskot-vertaistoiminta on tarkoitettu kaikille naisille, joita kiinnostaa pienryhmätyöskentely tunteiden ja voimavarojen parissa. 

Uuden Voimasiskot-vertaistoiminnan tarkoituksena on antaa naisille työkaluja omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen.

Toimintaan on tarjolla Voimasiskot − naisen tunnetaitojen ja voimavarojen kirja, joka on Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlajulkaisu. Kirjan on kirjoittanut TT Heli Pruuki. Myös vertaisryhmien ohjaajille on julkaistu oma opas.

Voimasiskot-toimintaa koordinoi Suomen NNKY-liitto ry ja hankkeen suojelijana on Helsingin piispa Irja Askola.

 

VERTAISTOIMINTA VOIMASISKOISSA

Voimasiskot-toiminnassa käytetään vertaistuen toimintamallia. Se tarkoittaa omaehtoista, vastavuoroista ja luottamuksellista kokemusten vaihtoa, tukea meiltä meille. Vertaistuki perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea, sekä vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämäntilannettaan toisia kunnioittavassa ilmapiirissä.

Vertaistukiryhmässä on useimmiten kaksi vapaaehtoista ohjaaja, vertaisia itsekin. Joskus ammattilainen voi toimia ryhmänohjaajaparina, mutta ammattilaisen puute ei ole este ryhmän toiminnalle. Kiinnostus Voimasiskot-toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä halu toimia vertaisryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti riittävät.