Voimasiskot™
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Tervetuloa, Voimasisko!

Tervetuloa, Voimasisko!

Voimasiskot-vertaistoiminta on tarkoitettu kaikille naisille, joita kiinnostaa pienryhmätyöskentely tunteiden ja voimavarojen parissa. Voimasiskot-vertaistoiminnan tarkoituksena on antaa naisille työkaluja omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen.
 

Tule osallistumaan tai perustamaan uusi 
Voimasiskot-ryhmä. 
 

Toimintaan on tarjolla Voimasiskot − naisen tunnetaitojen ja voimavarojen kirja, joka on Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlajulkaisu. Kirjan on kirjoittanut TT Heli Pruuki. Myös vertaisryhmien ohjaajille on julkaistu oma opas.

Voimasiskot-toimintaa koordinoi Suomen NNKY-liitto ry ja hankkeen suojelijana on Helsingin piispa Irja Askola.

 

VERTAISTOIMINTA VOIMASISKOISSA
 

Voimasiskot-toiminnassa käytetään vertaistuen toimintamallia. Se tarkoittaa omaehtoista, vastavuoroista ja luottamuksellista kokemusten vaihtoa, tukea meiltä meille. Vertaistuki perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea, sekä vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämäntilannettaan toisia kunnioittavassa ilmapiirissä.
 

Vertaistukiryhmässä on useimmiten kaksi vapaaehtoista ohjaaja, vertaisia itsekin. Joskus ammattilainen voi toimia ryhmänohjaajaparina, mutta ammattilaisen puute ei ole este ryhmän toiminnalle. Kiinnostus Voimasiskot-toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä halu toimia vertaisryhmän toimintaperiaatteiden mukaisesti riittävät.

 

HALUATKO ALOITTAA UUDEN VOIMASISKOT-RYHMÄN?
 

Toivomme, että Voimasiskot-toiminta lähtee käyntiin eri puolilla Suomea NNKY:n kanssa yhteistyössä. Ryhmien kokoontumiselle ei ole tarkkaa ohjeistusta, sillä jokainen ryhmä on omanlaisensa ja sen jäsenet voivat päättää tapaamiskerroista, teemoista ja menetelmistä yhdessä. Voimasiskot-kirjaa ja -ohjaajan materiaalia voi myös täydentää aiheeseen sopivilla teksteillä, lisämateriaaleilla, harjoituksilla yms.

Kiinnostuitko Voimasiskot-toiminnasta? Otathan yhteyttä!

Riitta Räntilä

järjestösihteeri
p. 050 588 6832
**@**

Voit myös ehdottaa Voimasiskot-ryhmän aloittamista lähimmälle NNKY:n paikallisyhdistyksellesi, yhteystiedot löytyvät täältä.