Kiusaaminen voidaan lopettaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Kiusaaminen voidaan lopettaa

 

Koulut ovat jo alkaneet ja monia lapsia ja nuoria jännittää, joutuuko kiusatuksi. Kiusaaminen tarkoittaa tahallista ja jatkuvaa aggressiivista käyttäytymistä, harmin tai haitan aiheuttamista toiselle henkilölle. Kiusaajalla on tavallisesti enemmän valtaa ja voimaa, joten kohteeksi joutuvan on vaikeaa puolustautua.

Jos itse ei ole joutunut kiusatuksi tai itse on ollut kiusaaja, ei saata ymmärtää, miten hirveän tuhoisaa kiusatuksi tuleminen ihmiselle on. Ei ole kysymys vain kiusatulle aiheutusta pahasta mielestä, jonka virheellisesti uskotaan unohtuvan. Saman oppilaan joutuminen toistuvasti sorretuksi on vakava terveysuhka, joka tulee kalliiksi yksilölle, perheelle ja koko yhteiskunnalle. Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.

Kun porukalla sanotaan kiusaajalle, että tällainen käytös ei käy, se tehoaa!

Kiusaamista ennaltaehkäistään siten, että kaikki ottavat vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Kun porukalla sanotaan kiusaajalle, että tällainen käytös ei käy, se tehoaa!

Tasa-arvoisuus on ehdottoman tärkeä osa kiusaamisesta vapaata kouluilmapiiriä. Koululuokkien hierarkkisuus, ryhmänormit ja se, miten oppilaat kokevat opettajan suhtautuvan kiusaamiseen, selittävät luokkien välisiä eroja kiusaamisen esiintyvyydessä. Yksittäisten kiusaamistapausten lisäksi tärkeää on puuttua kokonaistilanteeseen ja varmistettava että se muuttuu. Rehtorin rooli on tässä ratkaiseva.

Suomen lain mukaan koulutuksen järjestäjällä on vastuu siitä, että jokaisen oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu. Tätä vastuuta ei voi väistää. Internetissä kiusatuksi tullutta kiusataan myös kasvokkain, joten koulu ei voi vetäytyä vastuusta nettikiusaamisessakaan. KiVa Koulu -ohjelma (Kiusaamisen Vastainen) tarjoaa paljon työkaluja kiusaamisen kitkemiseen koulusta.

Raamatussa muistutetaan kielen synneistä. Meillä jokaisella on vastuu. On varottava vähättelemästä lasta. Pieni lapsi ei myöskään ymmärrä sarkasmia eikä itseensä kohdistettua huumoria.

Iloista ja kiusaamisesta vapaata kouluvuotta toivottaen

Anne, toimittaja
Suomen NNKY-liitto

Lähde: Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Toim. Annarilla Ahtola. PS-kustannus 2016