Turvallisten tilojen malli
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Turvallisten tilojen malli

Kansikuva suomenkielisestä mallista.

NNKY:n Maailmanliitto julkaisi helmikuussa 2014 turvallisten tilojen mallin: YWCA Safe Spaces for Women and Girls: A Global Model for Change. Keväällä 2016 Jyväskylän NNKY:n Ännälän Äx-naiset syventyivät malliin ja tuloksena syntyi suomennettu malli.

Maailmanliiton synnyttämä malli on syntynyt osana NNKY:n projektia, jossa nuoria naisia voimaannutettiin ja aktivoitiin johtajuuteen SRHR* - ja HIV-kysymysten äärellä vuosina 2009-2013. Mallin testaus ja pilotointi toteutettiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Jyväskylän NNKY:llä malliin on tutustuttu ja syvennetty, ja todettu sen olevan oiva työkalu sovellettuna synnyttämään ja vahvistamaan turvaa myös suomalaisissa yhteyksissä. Tammikuussa 2016 mallin tarkastelun haasteeseen tarttui Jyväskylän NNKY:ssä syksyllä 2015 perustettu nuorten ja työikäisten naisten toimintaryhmä, Ännälän Äx-naiset. jotka paitsi alkoivat kriittisesti arvioida, miten paikallisyhdistyksessä turvalliset tilat toteutuvat, myös ottivat projektikseen käännöstyön ja siltä pohjalta toiminnan sisältöjen ideoimisen. 

Alkuperäinen malli on syntynyt vahvasti seksuaali- ja lisääntymisterveydestä tulevien tarpeiden ympärille, mutta suurin osa sieltä löytyvistä elementeistä ja
tunnuspiirteistä ovat erinomaisia myös kaikenlaiseen muuhun kohtaamiseen, jossa halutaan voimaannuttaa naisia ja tyttöjä, tukea heitä itsenäiseen ja turvalliseen naiseuteen, sekä rohkeiksi omien oikeuksiensa haltuun ottajiksi ja yhteisöjensä muutoksentekijöiksi. Mallissa näkyviä periaatteita ovat mm. osallisuus, syrjimättömyys ja vastuullisuus. 

Itse mallin sisältöihin ja merkityksiin ei ole puututtu, vaan osa-alueet ja tunnuspiirteet ovat suomennos alkuperäisestä englanninkielisestä mallista. Lisäksi Jyväskylän NNKY:n tuottama paketti sisältää yhdistyksen tuottamaa muuta materiaalia: esipuheen, Ännälän Äx-naisten osuuden sekä katsauksen Helsingin NNKY:n SOma SOppi-hankkeesta. Esimerkit globaalilta kentältä sekä syväsukellus Kenian NNKY:n projektiin ovat suomennoksia alkuperäisestä mallista. 

Sisällysluettelo

Turvaa ja tilaa fyysisesti, emotionaalisesti ja hengellisesti

Jyväskylän NNKY: Ännälän Äx-naiset & Turvalliset tilat

Kommenttaja Jyväskylästä

NNKY:n Turvallisten tilojen mallin kahdeksan osa-aluetta

Osa-alueet tunnuspiirteineen

Helsingin NNKY: Debora-hanke ja SOma SOppi

Globaalin kentän esimerkkejä

Syväsukellus: Kenian NNKY 

 

NNKY:n tarjoamaa mallia ja Jyväskylässä synnytettyä opasta voi käyttää esimerkiksi yhdistyksen jo olemassa olevan toiminnan kriittisessä arvioimisessa ja kehittämisessä, mutta myös uusien toimintojen ja kampanjoiden ideoimisessa ja synnyttämisessä.

*SRHR-lyhenne tulee englanninkielisestä määritelmästä ”Sexual and Reproductive Health and Rights”. Lyhenne tarkoittaa suomennettuna seksuaalisuus- ja lisääntymisterveyttä sekä niihin liittyviä oikeuksia.

Malli on ladattavissa liitteenä, olkaa hyvä!


pdf liite

Lataa tästä Turvallisten tilojen malli, ole hyvä!

pdf liite

Maailmanliiton v. 2014 julkaisema alkuperäinen malli. Englanniksi.