1978–1995 Kulutusjuhlasta laman kurimukseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

1978–1995 Kulutusjuhlasta laman kurimukseen

 

Naisten ja lasten oikeudet paranevat

Vuonna 1979 astui voimaan YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva YK:n yleissopimus. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Suomessa saatiin 1986. Vuonna 1994 kriminalisoitiin avioliitossa tapahtuva raiskaus.

Lasten asema parani kuritusväkivaltaa kieltävän lain astuessa voimaan 1984, ja seuraavana vuonna saatiin laki lasten kotihoidontuesta. Kunnallinen päivähoito tuli subjektiiviseksi oikeudeksi alle 3-vuotiaille 1990. Kuusi vuotta myöhemmin kunnallinen päivähoito ulotettiin kouluikäisille lapsille.

Riutulan lakkautus ja Hotelli Helkan vaaran vuodet

Yleisen elintason nousun seurauksena Riutulan lastenkoti lopetti toimintansa 70 vuoden toiminnan jälkeen v. 1978

Hotelli Helka näytteli Hotelli Budapestia yhdysvaltalaisessa elokuvassa Gorkin puisto 1983.

Hotelli Helkaan rakennetaan lisäsiipi ja tehdään peruskorjaukset 1986–1987.

1990-luvun laman seurauksena liiton kymmenen hengen henkilöstö supistui kolmeen. Myös hotellitoiminta kamppaili laman kourissa. Lääkkeeksi otettiin talon remontointi 1995, jonka jälkeen huoneet lisääntyivät 161:een.

Pakolaistyötä Malawissa ja naisten voimaannuttamista kotimaassa

1990-luvulla Malawissa toteutettiin mielenterveysprojekti Suomen Pakolaisavun kanssa Mosambikin pakolaisten parissa.

1993 aloitettiin suosituksi osoittatuva Miksi Saara nauroi -toimintamuoto, jonka tavoitteena oli käydä läpi naisen elämän kaarta Raamatun kautta. 


Kuvat: Suomen NNKY-liiton arkisto