1956–1975 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

1956–1975 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Tutustu kuviin sivun alalaidassa

1950-luvulta alkaen NNKY järjesti useita koulutuksia, joihin kaikki NNKY:n jäsenet – ei vain piirien vetäjät – olivat tervetulleita. Liitto järjesti kursseja esimerkiksi leiritekniikasta, hyvästä käytöksestä, erikielistä, työelämään siirtymisestä ja yhdistystoiminnasta. Varsinkin kerho-ohjaajia koulutettiin jatkuvasti. Liiton päätoimisten työntekijöiden keskeisin työtehtävä olikin juuri koulutus ja ohjanta. Paikallisyhdistykset järjestivät erilaisia opintopiirejä, joiden aiheina saattoi olla esimerkiksi kirjallisuus tai paikallishistoria.

1956: NNKY:n Törmän leirikeskuksessa järjestettiin suurleiri, johon osallistui yli 600 nuorta. NNKY:n leiritoiminta oli huipussaan 1950–70-luvuilla. Useilla paikallisyhdistyksilläkin oli omia leirikeskuksia.

1963: Hyväksytään periaate samapalkkaisuudesta.

Pienten lasten äidit työelämässä

1967–1991: Helsingin NNKY:n babysitteritoiminta käsitti myös lastenhoitokoulutusta. Tampereen NNKY:n Äidikepalvelun kautta on voinut saada lastenhoitoapua vuodesta 1973.

1969: NNKY:n toimitalossa toiminut Hospitz muuttui Hotelli Helkaksi.

1970-luvulla: Kunnat alkavat tarjota lapsille päivähoitoa ja perustavat terveysasemia.

1970: Säädettiin työsopimuslaki, johon on sisällytetty sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltävä säännös.

1970-luku: Liiton talous oli tiukalla, mutta tämä ei estänyt toiminnan jatkamista, joskaan ei antanut mahdollisuuksia uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Lähetystyö vaihtui kehitysyhteistyöksi. Tansaniassa aloitettiin Lugoba-kyläprojekti naisten kouluttamiseksi vuonna 1978.

1970–1971: Nuorisokerhot keräsivät Avain ammattiin -tempauksilla kuudelle pakolaisnuorelle ammattiopistostipendin.

1974: Norjasta saapuu NNKY:n ja NMKY:n yhteinen nuorisotyömalli Ten Sing (Teinit laulavat), joka innostaa ja rohkaisee nuoria esiintymään ja toimimaan yhdessä. Aluksi Ten Sing ei edennyt alkua pidemmälle, mutta vuonna 1993 Tampereella pidetyn kurssin myötä Ten Sing levisi Helsingin, Jyväskylän, Lahden Turun ja Vääksyn yhdistyksiin. Nykyään Ten Sing toiminta Suomessa on NMKY:n hallussa.

1977: Maailman rukouspäivästä tuli liiton toimintaa. Päivää vietetään edelleen joka vuoden maaliskuun alussa.


Kuvat: Suomen NNKY-liiton arkisto

Kuvituskuvia tulossa.