27.1.2016: Tavoitteena 100 miljoonaa naista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

NNKY tähyää jo vuoteen 2035

Suomen NNKY-liitto ry on NNKY:n Maailmanliiton jäsen, osa 120 maan verkostoa. Viime lokakuussa NNKY:n edustajat eri puolilta maailmaa kokoontuivat Bangkokissa joka neljäs vuosi pidettävään NNKY:n Maailmanneuvoston kokoukseen.

NNKY:n Maailmanneuvoston kokouksessa (World YWCA Council) tähyttiin tulevaisuuteen ja asetettiin selkeä tavoite: vuoteen 2035 mennessä maailmanlaajuisessa NNKY:ssä on 100 miljoonaa nuorta naista ja tyttöä muuttamassa valtarakenteita sekä luomassa oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja väkivallatonta maailmaa. Keskeisiksi toimenpiteiksi vision toteuttamiseksi määriteltiin seuraaviksi neljäksi vuodeksi kolme painopistealueetta:

1. Nuorten naisten johtajuus,
2. naisten oikeudet ja
3. kestävyys.

Tavoitteena on 100 miljoonaa nuorta naista ja tyttöä sekä oikeudenmukaisempi, tasa-arvoisempi ja väkivallattomampi maailma.

Syrjintää vastaan ja sukupolvien välisen yhteistyön puolesta

NNKY:n Maailmanneuvostossa äänestettiin useista kannanotoista. Esimerkkinä mainittakoon Suomen allekirjoittama ja äänestyksessä hyväksytyksi tullut päätöslauselma syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Alle 30-vuotiaat puolestaan esittivät Nuorten naisten johtajuus -lauselman tavoitteenaan lisätä nuorten naisten osallisuutta kaikissa NNKY:issä ympäri maailmaa, samalla parantaen sukupolvien välistä yhteistyötä.

Päätöslauselma syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi hyväksyttiin. 

Kokemusten ja ideoiden jakamista

Suomen NNKY-liitto järjesti kolme työpajaa, joista yksi keskittyi sijoitustoimintaan (Hotelli Helka), toinen Kamalat äidit® -vertaistoimintaan ja kolmas siihen kuinka kristinuskon ja ihmisoikeuksien periaatteet ovat yhtenevät.

Muista työpajoista voidaan mainita esimerkiksi mentorointia käsittelevä työpaja, jossa käytiin Sri Lankassa, Nepalissa ja Myanmarissa käytössä ollutta mentorointiohjelmaa läpi. Ohjelma nähtiin tärkeänä osana nuorten sitouttamisessa ja vanhempien tietotaidon edelleen siirtämisessä. Mentoreiden koulutusta pidettiin myös tärkeänä.

Mary Robinsson -palkinto Intiaan

NNKY:n Maailmanneuvoston kokousta sävyttivät lukuisat koskettavat kertomukset tytöistä ja naisista. Kertomukset pitivät kirkkaana mielessä sen, miksi maailmanlaajuinen NNKY on olemassa. Yksi koskettavista kertomuksista kuului intialaiselle Ralte Lalchhuanzualille, joka sai Mary Robinsson -palkinnon ihmisoikeustyöstään HIV:iin ja AIDS:iin sairastuneiden naisten hyväksi. Hän sairastui nuorena vaimona AIDS:iin saatuaan tartunnan mieheltään ja päätyi miehensä hylkäämäksi.

Hallitukseen nuorten enemmistö

NNKY:n Maailmanneuvoston kokouksessa äänestettiin vuosien 2016-2019 vastuunkantajista. NNKY:n sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä vähintään 25 prosenttia tulee olla alle 30-vuotiaita, jotta nuoret pääsevät kasvamaan vastuuseen sekä vaikuttamaan NNKY:n toimintaan. Tällä kertaa tavoite ylitettiin reilusti, sillä NNKY:n Maailmanliiton hallituksen jäsenistä jopa 60 prosenttia edustaa alle 30-vuotiaita nuoria.

 


NNKY:n Maailmanliiton julkaisema video NNKY:n Maailmanneuvoston kokoukseksesta, sen tunnelmista ja kohokohdista.

Voit tutustua NNKY:n Maailmanliittoon (World YWCA) sen verkkosivuilla ja Facebookissa.

Seuraavan kerran NNKY:n Maailmanneuvoston kokous pidetään Etelä-Afrikassa vuonna 2019. 

 

 

NNKY:n Maailmanliiton hallituksen jäsenet vuosille 2016-2019 edustavat jokaista maanosaa.