Keräys Liberian NNKY:lle alkoi vuonna 2009
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Keräys Liberian NNKY:lle alkoi vuonna 2009

Liberian NNKY on perustettu jo 1941, ja se toimii 8 paikkakunnalla. NNKY:n näkökulmasta katsottuna paikalliset yhteistyökumppanit kaipaavat nyt kaikkein eniten ruohonjuuritason apua ja tukea.

 

Helsingfors KFUK lähetti ensimmäisen avustuserän (n. 3000 €) Liberiaan keväällä 2009 ja sen turvin uudistettiin keittiön työvalineineet ja hankittiin ruokailuvälineet sadalle lapselle. Lisäksi avustusta käytettiin katon korjaamistyön aloitukseen.

Toimitilan saneraauksen haasteet olivatkin liberialaisille sisarillemme isohkoja, sillä suurtalouskeittiö oli 13-vuotisen sisällissodan aikana ryöstetty putipuhtaaksi ja 60-metrisen rakennuksen katto oli osittain rikki. Talossa toimiville päiväkodin ja peruskoulun oppilaille ja opettajille ruoka keitettiin sisäpihalla avotulilla alumiinikattiloissa ja -vadeissa.

Myöhemmin kerätyillä varoilla on tuettu mm. katon kunnostusta ja rakennuksen maalaamistyötä.

Yhteistyötä Liberian NNKY:n kanssa:

 • Liberian NNKY:n pääsihteeri Reseline Toweh vieraili Suomessa Suomen Ekumeenisen neuvoston kutsumana Vastuuviikon 2010 vieraana ja osallistui puhujana Vastuuviikon tilaisuuksiin 17.–24.10. eri paikkakunnilla. Hän puhui mm. radiojumalanpalveluksessa yhdessä arkkipiispa Kari Mäkisen kanssa ja hänen tekstinsä rauhantekijöistä julkaistiin vastuuviikon materiaalissa. Vastuuviikon päätyttyä hän vieraili muutamissa paikallisissa NNKY:issä. Materiaali on edelleen ladattavissa www.vastuuviikko.fi -sivustolta.
   
 • Suomen NNKY-liiton rahankeräyslupa koskee myös Liberian NNKY:n tukemista.
   
 • Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen osallistui Liberian NNKY:n yleiskokoukseen 2011 ja tutustui myös NNKY:n yhteistyökumppaneihin, mm. kirkkojen neuvostoon, Väestöliittoon ja sosiaaliministeriöön.
   
 • NNKY:n Maailmanneuvoston kokouksessa 2011 Suomen ja Liberian delegaatiot tapasivat ja neuvottelivat yhteistyön jatkosta.
   
 • YK:n Naistenasemakokouksessa 2012 pääsihteeri Roseline Toweh toimi Liberian valtion delegaation neuvonantajana.
   
 • Syksyllä 2012 pääsihteerit Pirjo-Liisa Penttinen ja Roseline Toweh tapasivat Ghanan NNKY:llä ja avustuserä (n. 5000 €) Suomen NNKY-liitolta toimitettiin Liberiaan.
   
 • Suomalaisia Liberiassa toimiva tahoja ovat mm. Suomen Pakolaisapu ja Kirkon Ulkomaanapu (KUA), joiden kanssa on myös harjoitettu tiedonvaihtoa. KUA:n hankevastaava vieraili NNKY:n järjestöpäivillä 2011 ja KUA:n Länsi-Afrikan toimiston johtaja vieraili useamman kerran Liberian NNKY:llä vuosina 2011–2012 ja lahjoitti sinne mm. ompelukoneen. www.kirkonulkomaanapu.fi
   
 • Liberian NNKY koulutti kahden maakunnan vaalivirkailijat ja -tarkkailijat syksyn presidentinvaaleja varten.

Suomen ja Liberian NNKY:t yhteisellä matkalla

Suomen ja Liberian valtioidenväliset suhteet ovat kehittyneet erityisesti Elisabethin Rehnin ja Ellen Johnson Sirleafin YK:n turvaneuvostolle tekemän Naiset, sota ja rauha -selvitystyön seurauksena syntyneen päätöslauselma1325:n ansioista.

NNKY:n Maailmanliitto osallistui päätöslauselma 1325:en läheisesti liittyneeseen presidenttien Tarja Halonen ja Ellen Johnson Sirleafin johtamaan Afrikassa merkittävään naisjohtajuuskonferenssiin 2009. Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen osallistui sekä Maailmanliiton tiimiin että Suomen Ulkoministeriön nimeämään konferenssin suunnitteluryhmään. Suunnitteluprosessin yhteydessä liberialaisdelegaatio vieraili Suomessa, järjesti seminaarin UM:n kanssa ja nautti Elisabeth Rehnin ja Pia Öhmanin emännöimän päivällisen ravintola Helkan Keittiössä. Suomen NNKY-liitto pääsi näin osittain huomaamattaan yhteistyöhön Liberian hallituksen ja naisjärjestöjen kanssa. Koska NNKY on arvostettu ja turvalliseksi tunnettu järjestö myös Liberiassa, oli luonnollista, että yhteistyö kahden kansallisen NNKY:n välillä kehittyi.

Naisjohtajuuskonferenssia pohjustaneen matkan aikana keskustelimme alustavasti myös siitä, kuinka liberialaiset voisivat ottaa huomioon ympäristöasiat majoitus- ja ravitsemusaloilla. NNKY:n asiantuntemus ei riitä energiahuoltokysymysten ratkaisemiseen, mutta kannustimme selvittämään mahdollisuuksia esimerkiksi aurinkopaneeleiden käyttöön sähköntuotannossa.

NNKY toimi naisjohtajuuskonferenssissa käytännöllisesti järjestämällä workshop-tyyppisen seminaarin, jossa NNKY:n paikallisia toimijoita ja heidän yhteistyökumppaneitaan koulutettiin omaisuuden- ja kiinteistönhallintaan sekä hyvän hallinnon periaatteisiin. Tästä koulutuksesta vastasi Suomen NNKY-liitto yhteistyössä liberialaisten talous- ja lakiasiantuntijoiden kanssa, kouluttajina mm. myyntisihteeri Jutta Palo Hotelli Helkasta ja pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen.

Pohdiskelimme tuolloin Liberian NNKY:n hallituksen kanssa mm. kysymystä: ”Miten kiinteistöjä pystyy myös myöhemmin pitämään kunnossa ja saamaan ne tuottavaksi ja miten kiinteistöt yleensäkin pysyisivät kunnossa?” Ymmärrämme, että esimerkiksi talon katon korjaaminen ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, jos rahat hädin tuskin riittävät ruokaan. Toisaalta, pitkäjänteisemmän toiminnan kehittäminen vaatii myös sitä, että on tilat, joissa toimia.

Raportin kokosi 14.2.2013 Pirjo-Liisa Penttinen

Kuvat: Pirjo-Liisa Penttinen ja Jutta Palo