Yhteistyötä Liberiassa 2009
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Yhteistyötä Liberiassa 2009

Vuonna 2009 Suomen NNKY-liitto oli mukana Liberiassa järjestetyssä naisjohtajuuskonferenssissa. NNKY järjesti paikallisille toimijoille ja yhteistyökumppaneille työpajan omaisuuden- ja kiinteistönhallinnasta.

Tarja Halonen kannusti naisaktiiveja Liberiassa

9.3.2009 / Kirkon Ulkomaanapu

Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistui Liberiassa kansainväliseen naisjohtajuuskonferenssiin ja tutustui samalla Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin rahoittamiin hankkeisiin. Halonen tapasi naisjuristijärjestön ja naisyhdistyksen väkeä Bensonvillen kylässä.

Halonen muistutti, että sodan jälkeen yhteiskunta täytyy rakentaa uudelleen, ja siihen tarvitaan hyvää presidenttiä, parlamenttia ja hallintoa.

”Jokainen poliisi, opettaja, virkamies on samalla myös äiti tai isä, joka opettaa kotona lapsilleen oikean ja väärän eron. Voimme toimia samoin työssämme. Samojen sääntöjen pitää päteä kaikille yhteiskunnassa”, totesi Halonen.

Tukea naisten koulutukseen

Naisjohtajuuskonferenssissa koulutuksen merkitystä korostanut Halonen oli myös kiinnostunut Ulkomaanavun rahoittamasta, naisten ja tyttöjen koulutusta tukevasta hankkeesta. Naisyhdistykset harjoittavat yhteisöpohjaista yritystoimintaa, jonka tuotto käytetään tyttöjen ja naisten koulutukseen.

”Suomen hallituksen lisäksi myös tavalliset suomalaiset ovat aktiivisia, lahjoittavat rahaa ja ajattelevat teitä. Itsekin olen osakkeenomistaja Naisten Pankissa. Yhteistyötä tehdään monella tavalla; presidenttien kesken ja kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa”, Halonen korosti bensonvilleläisille pitämässään puheessa.

Sodassa tuhoutuneen Bensonvillen naistentalon korjaustyöt ovat alkamassa ja kiitokseksi vieraanvaraisuudesta presidentti lahjoitti taloon peltikaton.

Liberia yksi Kirkon Ulkomaanavun pääkohteista

Liberia on yksi Kirkon Ulkomaanavun pääkohdemaista lähivuosien ajan. Ulkomaanapu toteuttaa Liberiassa kahta temaattista ohjelmaa, joista toinen keskittyy naisten oikeuksien ja koulutuksen tukemiseen konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja toinen toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen ja monipuolistamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään sodanjälkeiseen tilanteeseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Ulkomaanapu on tukenut kehitysyhteistyöhankkeita Liberiassa vuodesta 1992 alkaen. Ulkomaanavulla on Liberiassa oma kenttätoimisto.

Tasavallan presidentti Tarja Halosen valtiovierailu Liberiaan liittyi Monroviassa 7.-8.3. järjestettyyn kansainväliseen naisjohtajuuskonferenssiin, jossa Halonen toimi kokouksen puheenjohtajana yhdessä Liberian presidentin Ellen Johnson-Sirleafin kanssa. Kansainvälisen naistenpäivän aikoihin sijoittunut konferenssi kokosi Liberiaan 400 korkean tason kansainvälistä osanottajaa keskustelemaan naisten asemasta ja naisjohtajuudesta. Konferenssin yleisteemana oli ”Naiset, rauha ja turvallisuus”.

*
Liberian tapaamisen keskeinen asiakirja oli YK:n turvallisuus neuvoston päätöslauselma 1325. Se sisältää vaatimuksia naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yhteiskunnan eri alueilla. Elisabeth Rehn on ollut ideoimassa konferenssia alusta lähtien ja oli sen keskeisiä suomalaisia toimijoita. Pirjo-Liisa Penttinen oli konferenssin ja sen oheisohjelman järjestelyissä mukana NNKY:stä.