2009: NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikko
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikko 2009

Perinteistä NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikkoa on vietetty NMKY:issä vuodesta 1876 alkaen ja NNKY:issä 1900-luvun alkupuolelta alkaen.

NNKY:t ja NMKY:t tekevät eri puolilla maailmaa merkittävää työtä oikeudenmukaisuuden, rauhan, terveyden, ihmisarvon, vapauden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suomessa rukousviikkoa vietetään useissa paikallisissa tapahtumissa, ja NMKY ja NNKY ovat vuorovuosina vastanneet rukousviikon tekstien kääntämisestä.

Vuoden 2009 käännös tulee NMKY:stä ja tekstin voi kokonaisuudessaan tulostaa sivun alaosan liitteestä.

NNKY:n Maailmanliiton kotisivuilta www.worldywca.org aineisto on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi. Vihkonen sisältää jokaiselle päivälle tekstin, kysymyksiä pohdinnan tueksi ja rukouksen. Viikon päättää hartaus Maailmankansalaisena – kansalaisena pyhien seurassa.

*

”... jotta kaikki olisivat maailmankansalaisia”

NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikko 8.-14.11.2009

Rakkaat sisaret ja veljet,

Tämän vuoden rukousviikon teemana on ”pyrimme maailmankansalaisuuden ulottamiseen kaikille”. Keskittymällä maailmankansalaisuuteen, haluamme painottaa miten tärkeää on nähdä tänä päivänä, että haasteet, joita kohtaamme yhteisöissämme, ovat maailmanlaajuisia. Samalla, kun vastaamme yhteisötasolla haasteisiin, meidän olla myös tietoisia maailmanlaajuisen solidaarisuuden tarpeesta.

Tämän vihkosen ajatukset puhuvat maahanmuutosta, sukupuolesta, taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Ne antavat näkökulmia näihin asioihin maailmankansalaisuuden perspektiivistä. Nämä ajatukset haastavat meitä menemään tutun elämäpiirin ulkopuolelle tavoittaaksemme muut ihmiset ja maailman, jolloin ”emme ole enää vieraita ja muukalaisia, vaan kansalaisia pyhien joukossa ja Jumalan perheen jäseniä”.

Kristittyinä koemme vapautuksen pimeydestä ja tietämättömyydestä tapahtuneen Jumalan ihmiseksi tulemisen eli inkarnaation kautta. Tämä salaisuus tulee näkyväksi joka päivä, jos avaamme silmämme ja katsomme ympärillemme. Jos teemme näin, näemme Jumalan läsnäolon passittomassa siirtolaisessa, kulttuurinsa syrjimässä naisessa, ympäristöpakolaisessa, aliravitussa lapsessa… haastaen pohtimaan omia määritelmiämme ja näkemyksiämme muukalaisista omassa yhteisössämme ja sen ulkopuolella.

Jumalan ruumiillistuminen/näkyminen kaikista haavoittuvimmissa, nöyryytetyimmissä ja arvottomimmiksi nimetyissä haastaa meitä puhumaan siitä, mistä kukaan muu ei uskalla puhua ja nostamaan esiin ne avuntarvitsijat, joille kukaan muu ei uskalla antaa apuaan… mutta ennen kaikkea, se haastaa meidät näkemään, että vapautuksemme on kietoutunut Jumalaan ja kohtalomme on sidottu toisiimme.

Onko maailmankansalaisuus pelkästään keskiluokan etuoikeus, sidottu heihin, joilla on aikaa miettiä ja tehdä päätöksiä ja joilla ei ole mitään hävittävää paitsi tingittävä vähän omasta mukavuudestaan?

Kristittyinä uskomme, että enemmän kuin maailmankansalaisia ”olemme siskoja ja veljiä Jumalassa. Jos maailmankansalaisuus rajoitetaan vain erikoisaseman omaaville, suurin osa ihmiskuntaa jää sitä ilman. Kristus on liikkeellä, jotta kaukana olevat voivat tulla lähelle häntä, ei vallan keskuksissa, joissa keskustellaan maailmankansalaisuudesta, vaan yhteiskunnan reuna-alueilla, missä vähäosaisimmatkin saavat kupin puhdasta vettä."

Susan Brennan
Puheenjohtaja
NNKY:n Maailmanliitto

Martin Meiβner
Puheenjohtaja
NMKY:n Maailmanliitto

pdf liite

NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikko 8.-14.11.2009