Keräys Liberian NNKY:lle on päättynyt
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet

Naiset luovat turvallisen maailman.

Kiitos tuestasi - keräyksemme Liberian NNKY:lle on päättynyt

 

 

Liberian NNKY perustettiin vuonna 1941 ja se toimii eri puolilla maata kouluttaen, valistaen ja tukien paikallisia naisia ja tyttöjä parempaan arkeen.

Liberian NNKY:n keskustoimiston talossa Monroviassa toimii päiväkoti ja alakoulu. Tiloja on vuokrattu myös muille järjestöille, kuten partiotytöille. Peruskorjattu hostel tarjoaa turvallisen asuin- ja kokoontumispaikan.

Suomen NNKY-liitto ja NNKY:n paikallisyhdistykset ovat järjestäneet useita keräyksiä ja tukeneet Liberian NNKY:n tekemää työtä tyttöjen ja naisten hyväksi.

Viimeisimmillä Suomesta lahjoitettuja varoilla on mahdollistettu maaseudulla ja kaupungissa asuvien naisten ja tyttöjen osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteisöissään, kouluissaan ja yhteiskunnassaan, edistetty vastuullista ja positiivista seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, välitetty tietoa hivistä ja aidsista, koulutettu vertaisohjaajia nuorten sekä opettajien mentoreiksi seksuaalikasvatuksen ja lisääntymisterveyden kysymyksiin sekä tuettu maaseudun naisia ja nuoria naisia sekä koulupudokkaita kehittämään omia valmiuksiaan ja harjoittamaan ammattitaitoaan. Keräysvaroilla on ostettu mm. 30 ompelukonetta tarvikkeineen ja kalusteineen koulutuskäyttöön.

Nyt keräys Liberian NNKY:lle on päättynyt ja NNKY-liitto etsii uutta yhteistyökumppania vuoden 2019 aikana.

Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille ja Liberian NNKY:tä kanssamme tukeneille!