Yhteystiedot | På svenska | In English | Sivukartta | Intranet
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys

Naiset luovat turvallisen maailman.

NNKY:n Maailmanliitto tukee naisia ja tyttöjä johtajuuteen, vahvistaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista, kasvattaa vastuullisuuteen sekä tekee vaikuttamistyötä, jonka alueina ovat: naisiin kohdistuva väkivalta, naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys, hiv/aids, rauha ja oikeudenmukaisuus, naisten taloudellinen asema sekä kestävä kehitys.

NNKY:n Maailmanliitto

NNKY:n Maailmanliiton keskustoimisto sijaitsee Genevessä. Maailmanliitto hoitaa yhteydenpitoa maailmanlaajoihin organisaatioihin kuten Kirkkojen Maailmanneuvosto, NMKY:n Maailmanliitto, Maailman partiojärjestöt, Punainen Risti/Punainen Puolikuu sekä YK ja sen alajärjestöt UNAIDS, UNICEF ja UNIFEM.

Maailmanliiton koulutusohjelmat valmistavat naisia vastuunkantajiksi yhteisöissään ja maissaan. Kolutusta tarjotaan muun muassa johtamisessa, hallinnossa, vaikuttamisessa ja ajankohtaisissa naiskysymyksissä. 

Vaikuttamistoiminta

Maailmanliiton vaikuttamistoiminta tähtää yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen. Se pyrkii vaikuttamaan niihin syihin, jotka estävät naisia käyttämästä kaikkia kykyjään.

Ihmiskeskeinen kehitys on päämääränä kehitysmaissa tehtävässä NNKY-työssä. Toimintamuotoihin kuuluvat koulutus (sekä lukutaidon opetus että ammatillinen koulutus) ja ruohonjuuritason tarpeisiin vastaavat projektit, joilla pyritään esimerkiksi perusterveydenhuollon tai puhtaan juomaveden tarjoamiseen.

Hiv/aids -työ

Viime vuosina NNKY:t varsinkin Afrikassa ovat Maailmanliiton tuella keskittyneet hiv/aids-työhön. Ne ovat järjestäneet tiedotus- ja asennekampanjoita, kouluttaneet terveydenhuoltohenkilöstöä ja huolehtineet aids-orvoista.

Lue lisää NNKY:n Maailmanliiton sivuilta http://www.worldywca.org

NNKY:n Maailmanliiton blogi-sivu http://womenleadingchange.wordpress.com/